POLİTİKALAR

ANASAYFA / KURUMSAL / HAKKIMIZDA

POLİTİKALAR

IBSU olarak üstlendiğimiz tüm alanlarda en iyi hizmeti sunma gayretlerimizi yapıyoruz. İşletmemizdeki en doğal ve er son teknolojiyi kullanarak kalite standartlarına uyuyoruz.

ÇEVRE POLİTİKASI

• Çevreye daha az zarar veren, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını, üretilen atıkların uygun bertaraf yöntemleriyle bertaraf edilmesini ve çevreye olan etkilerin en aza indirilmesini sağlayan teknoloji ve süreçler yürütmekteyiz.

• Çevresel amaç ve hedefleri belirlemek ve sürekli iyileştirme ile gözden geçirerek bu hedefleri gerçekleştirmek.

• Çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülüklere ve düzenlemelere uymak ve müşteri gereksinimlerini karşılamak ve çevresel performansın sürekli iyileştirilmesi için bir Çevre Yönetim Sistemi yerleştirmek.

• Geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini teşvik etmek.

• Çalışanlarımızı çevre bilinciyle yetiştirmek ve eğitimle bu bilincin sürekliliğini sağlamak.

• Tüm tedarikçileri ve müşterileri çevre bilincini artırmak.

• IBSU'nun genel halk tarafından bilinen çevresel politikasını sağlamak.

• İlkemiz Çevre Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

• Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmeliklerine göre uygulanabilir bir iş ortamına sahip olmasını sağlamak.

• İşle ilgili hastalıkların, yaralanmaların, sağlık bozulmasının önlenmesini sağlamak.

• İlgili tüm taraflar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olduğunuzdan emin olmak için.

• İşle ilgili kazaları en aza indirmek için planlanan tüm faaliyetlerde ve yeni süreçlerde riskler (sebep, tehlike) ortaya çıkar.

• Çalışanlarımızı sağlık ve güvenlik yönetmeliklerini bilerek bilinçlendirmek ve eğitimle bu bilincin sürekliliğini sağlamak.

• İlkemiz Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

KALİTE POLİTİKASI

• Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve bunları tahmin etmek ve müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini yüksek kalitede zamanında karşılamak.

• Tedarikçilerimizle karşılıklı olarak faydalı ilişkiler kurmak.

• Tüm çalışanlarla takım çalışması yapmak, eğitim programlarını ve çalışma koşullarını geliştirmek, personelin kalitesini artırmak, sürekli iyileştirme fikrini uygulamaktır.

• İlkemiz, kalitenin süreç performansını etkili bir şekilde geliştirir ve geliştirir.


IBSU Gıda Yatırım ve Ticaret A.Ş. | Her hakkı saklıdır. | © 2019